Schizofrenia

Schizofrenia

Pojęcie schizofrenia oznacza dokładnie rozpad umysłu lub serca. które w potocznym języku łączone są pod wspólną nazwą schizofrenia. Główne oznaki schizofrenii to:

  • przewaga zainteresowania przeżyciami wewnętrznymi
  • zobojętnienie uczuciowe, prowadzące do pustki uczuciowej
  • brak zgodności treści, uczuć oraz myśli

Klasyfikacja schizofrenii

Znanych jest kilka rodzajów schizofrenii, które mają inne rokowanie:

  • w schizofrenii paranoidalnej objawami dominującymi są urojenia (najczęściej o niewierności i omamy (słuchowe)
  • schizofrenia hebefreniczna występuje najwcześniej ze wszystkich postaci schizofrenii. Chory zachowuje się bezceremonialnie. Forma ta jest bardzo rzadka
  • w postaci hipokinetycznej chory jest zahamowany, czasem występują objawy tzw. giętkości woskowatej
  • schizofrenia prosta charakteryzuje się przebiegiem bez wyraźniejszych objawów urojeń. Chory stopniowo traci zainteresowania

Metody leczenia schizofrenii

Dzisiejsze leczenie schizofrenii opiera się przede wszystkim na stosowaniu neuroleptyków. Działają one przede wszystkim na objawy takie jak omamy. Chroniczna farmakoterapia nie wyeliminuje całkowicie schizofrenii, ale może złagodzić objawy kolejnych nawrotów. Do fundamentalnych sposobów pomocy należy tzw. psychoedukacja. Jej celem jest wzrost kompetencji osób stykających się z chorobą.