Nowoczesna diagnostyka – enteroskopia

Nowoczesna diagnostyka – enteroskopia

Zdiagnozowanie chorób jelita cienkiego sprawiało przed laty znaczne trudności. Efektywną techniką była jedynie enteroskopia w czasie zabiegu, która jednak miała sporo minusów. Dlatego bardzo istotnym odkryciem było wprowadzenie innowacyjnej metody diagnozowania oraz leczenia schorzeń tego fragmentu układu pokarmowego – enteroskopii dwubalonowej. Jej wynalazcą jest Hironori Yamamoto, który po raz pierwszy zaprezentował ją w 2001 roku. Dlaczego było to tak istotne? Jak przebiega to badanie? Kiedy enteroskopia będzie pomocna?

Enteroskopia – na czym się opiera?

Zastosowanie śródoperacyjnej enteroskopii w diagnozowaniu chorób jelita cienkiego było przyczyną poważnych trudności – ten element często bowiem się zapętla. Enteroskopia dwubalonowa rozwiązuje taki problem, bo aparat jest wyposażony w dwa balony, dzięki którym specjalista ma szanse przebadać nawet ukryte miejsca. Instrument jest wkładany do organizmu pacjenta poprzez usta, więc niepotrzebne okazuje się użycie skalpela. Stosuje się zaś znieczulenie ogólne, tylko w niektórych sytuacjach zastępując je lekami uspokajającymi.

Dlaczego enteroskopia okazuje się efektywna?

W odróżnieniu od enteroskopii śródoperacyjnej, opisywana technika okazuje się w stu procentach pewna. Z uwagi na fakt, że umożliwia wygenerowanie obrazu przewodu systemu na bieżąco oraz wykonanie biopsji śluzówki jelita, jest bardzo przydatna w diagnostyce różnych chorób. Znajduje zastosowanie w diagnozowaniu krwawień z przewodu pokarmowego, polipowatości oraz w czasie leczenia miejscowego.