Laparoskopowe wycięcie odbytnicy – Szpital Skawina

Laparoskopowe wycięcie odbytnicy – Szpital Skawina

Podstawową metodą leczenia nowotworu jelita grubego jest operacja. O tym, jaka metoda leczenia zostanie wybrana, decyduje stan zdrowia chorego. Jeśli pacjent skonsultuje się z lekarzem wystarczająco wcześnie, istnieje możliwość wycięcia małej zmiany laparoskopowo lub metodą endoskopową. Laparoskopia stosowana jest również do wycięcia odbytnicy. Pozwala ona na wprowadzenie przyrządu do jelita, uzyskanie obrazu wybranych miejsc, pobranie fragmentu oraz przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych

Skuteczność laparoskopowego wycięcia odbytnicy

Średnio 10% pacjentów z nowotworem jelita grubego i odbytnicy jest poddawanych operacji laparoskopowej. Metoda ta wciąż jest stosunkowo innowacyjnym sposobem walki z rakiem, jednak ma przed sobą szerokie perspektywy. U pacjentów poddanych operacji uzyskuje się satysfakcjonujący margines usuniętych tkanek, a rezultaty leczenia cechują się chorobowością na niskim poziomie, wynoszącą ok. 13%. W porównaniu do standardowych metod, okres pozabiegowej hospitalizacji jest znacznie krótszy, a czas samego zabiegu operacyjnego zmniejsza się wraz ze zdobywaniem doświadczenia przez chirurgów. Również jakość życia pacjentów poddanych laparoskopowemu wycięciu odbytnicy jest o znacznie wyższa w stosunku do chorych operowanych metodami standardowymi.