Laparoskopowe leczenie – rak jelita grubego

Laparoskopowe leczenie – rak jelita grubego

W Polsce rocznie diagnozuje się ok. 15 tysięcy nowych przypadków raka odbytnicy i jelita grubego. Zdaniem specjalistów, nic nie uzasadnia, by dające niewiele powikłań, laparoskopowe wycięcie jelita grubego było tak rzadko stosowane. Dla wielu chirurgia małoinwazyjna tego typu jest wciąż traktowana prawie jak zabiegi doświadczalne. Tymczasem pierwszego laparoskopowego leczenia jelita grubego dokonano w Stanach Zjednoczonych w 1990r.. Laparoskopowe wycięcie jelita, inaczej zwane chirurgią minimalnie inwazyjną, polega na wykonywaniu zabiegów operacyjnych przy zastosowaniu kamery video, wprowadzanej do wnętrza ciała przez kilkumilimetrowe nacięcia.

Jakie czynności trzeba podjąć przed laparoskopowym usunięciem jelita

W przypadku łagodnych chorób odbytnicy, a także okrężnicy może być wykonane laparoskopowe usunięcie jelita grubego. Dokładne badania obrazowe powinny poprzedzać kwalifikację zaawansowania choroby. Pod względem technicznym, zabieg laparoskopowego usunięcia jelita jest łatwiejszy w wykonaniu w przypadku mechanicznego przygotowania jelita przed zabiegiem operacyjnym. Antybiotyki podawane przed planowanym zabiegiem operacyjnym pomagają zapobiegać powikłaniom pooperacyjnym. Kilka dni przed zabiegiem laparoskopowego leczenia raka jelita grubego powinno się odstawić leki utrudniające krzepnięcie krwi takie jak: leki przeciwzapalne.