Kurs pierwszej pomocy – Adrenaltika

Kurs pierwszej pomocy – Adrenaltika

W Polsce co roku umiera kilka tysięcy osób tylko z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie karetka. Reakcją na te przerażające statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego zachowywania się w momencie zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednak nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania treningów z zakresu pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia, jakie pojawią się w czasie szkolenia, zależą od ustaleń organizatora z odbiorcami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku omdleń czy porażenia prądem.