Gabinet psychoterapeutyczny

Gabinet psychoterapeutyczny

Z prawnego punktu widzenia psychoterapeutą można nazwać każdego, kto otrzymał certyfikat odbycia specjalistyczne szkolenie w w zakresie psychoterapii. Pojęcie to nie jest prawnie uregulowane w Polsce. W praktyce wygląda to jednak tak, że nie wszyscy mogą uczestniczyć w takich kursach – zwykle warunkiem jest posiadanie wykształcenia wyższego wykształcenie wyższe.

Psychoterapia grupowa

Metoda ta wykorzystuje działanie psychologiczne grupy, co ma pomóc pojedynczemu pacjentowi. Leczenie psychoterapeutyczne w grupie może trwać długimi latami, co jednak nie wyklucza istnienia krótkich form, np. kilkusesyjnych. Grupy terapeutyczne są zwykle są ukierunkowane w danym temacie np. za cel stawiają sobie pomoc osobom uzależnionym od substancji psychotropowych. Istnieją także grupy o charakterze ogólnym, w których pomoc niesiona jest ludziom posiadającym różne życiowe doświadczenia. W tym celu dołączenie do kręgu jest poprzedzone wywiadem na temat problemów pacjenta.