Do czego służą defibrylatory AED?

Do czego służą defibrylatory AED?

Defibrylatory to sprzęt używany w sytuacjach zatrzymania krążenia. Co roku pomagają milionom osób z zawałem. Jak działają defibrylatory AED i czym się charakteryzują?

Defibrylatory AED – wysyłają impuls elektryczny

Defibrylator to sprzęt, który pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca, np. w momencie wystąpienia migotania komór. Działa na mięsień sercowy wysyłając prąd elektryczny odpowiedniej mocy, dzięki czemu możliwe jest uratowanie życia pacjenta. Klasyczny defibrylator składa się z tzw. łyżek oraz monitora pokazującego stopień arytmii. O przebiegu czynności ratujących życie decyduje lekarz. Specyficznym typem sprzętu jest defibrylator AED, który może być użyty zarówno przez lekarzy, jak i osoby bez profesjonalnego przeszkolenia. Urządzenie to samodzielnie analizuje czynności życiowe i decyduje czy pacjent wymaga reanimacji. Następnie za pomocą poleceń głosowych oraz wizualnych osoba wykonująca resuscytację jest pouczana o dalszym przebiegu czynności. Urządzenia emitują także sygnały dźwiękowe, co pomaga zachować prawidłowy rytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Defibrylatory AED – posiadają elektrody jednokrotnego użytku

Statystyki pokazują, że szybkie podjęcie defibrylacji zwiększa szanse ustabilizowania rytmu serca aż o 75 procent. To właśnie dlatego w internecie, prasie i telewizji organizowane są kampanie społeczne dotyczące prowadzenia defibrylacji, a w dużych skupiskach ludzkich instaluje się defibrylatory AED. Automatyczne defibrylatory od tradycyjnych różnią się odmienną budową. Mają jednorazowe elektrody, które umieszcza się na ciele pacjenta. Dodatkowe aparatura automatycznego defibrylatora obejmuje również ręcznik i maskę na twarz. Sprzęt ten wyposażono w moduł automatycznej analizy EKG.