Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Chcesz zamówić kontener otwarty? Odwiedź tę stronę

Nie wszystkie śmieci powinny być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z przechowywaniem oraz przewozem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których przedsiębiorstw?

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można wymienić między innymi brygady sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: biuro@ekombud.pl