Usługa audytu IT

Usługa audytu IT

Audyt IT jest to proces zbierania informacji dotyczących prawidłowości działania systemu IT lub jego elementów. W dużej ilości przypadków firmy dokonujące audytów IT ustalają z Klientem zakres oraz szczegóły analizy, co wpływa na czas wykonywania audytu IT i efekt końcowy, który zostaje przedstawiony Klientowi. Zgromadzone w czasie wykonywania audytu IT informacje określają, czy system IT i podlegającą jemu zasoby dokładnie ochraniają ważne informacje, utrzymują integralność danych, efektywnie wspierają realizację celów, właściwie stosują mechanizmy kontrolujące, a ponadto czy oszczędnie wykorzystują zasoby IT i skutecznie chronią się przed nieautoryzowaną ingerencją.

Bezpieczeństwo dzięki audytowi IT

Wiele małych i dużych firm nie jest świadomych jak bardzo ich infrastruktura informatyczna jest wadliwa, dlatego warto zainwestować w usługę audytu IT, dzięki której będziemy w stanie zidentyfikować błędy i możliwe zagrożenia dla infrastruktury IT oraz pozwala wdrożyć udoskonalenia skupiające się na poprawie jej bezpieczeństwa. Audyt IT jest również ukierunkowany na doradztwo w zakresie modernizacji i rozbudowy rozwiązań informatycznych w Twoim biznesie.