Outsourcing IT

Outsourcing IT

Wywodzące się z języka angielskiego słowo outsourcing znaczy wykorzystywanie zewnętrznych źródeł do osiągania danych celów.

Określenie to najczęściej używane jest do określenia długotrwałego kontraktu, który powierza niezależnemu i zwykle zewnętrznemu podmiotowi odpowiedzialność w zakresie utrzymania i rozwoju pewnej części działalności spółki. Tą część mogą stanowić np. rozwiązania informatyczne używane w firmie.

Outsourcing IT – dlaczego jest lepszy od pozlecania usług IT?

Najważniejsze w tym procesie są trzy elementy: powierzenie, długoterminowość i odpowiedzialność.

Outsourcing tym różni się od zwykłego zlecania zadań podwykonawcom, że jest powierzeniem (oddajemy osobiena zewnątrz czynność, wykonywana dotychczas przez nas ), jest długotrwały (najczęściej 3-5 lat), a odpowiedzialność za całość procesu spoczywa na zewnętrznym podmiocie (którego obowiązuje dotrzymanie poziomów usług określonych w umowie SLA – ang. Service Level Agreement).