Przebieg badań wysokościowych

Przebieg badań wysokościowych

Jeśli potrzebujesz zamówić badania wysokościowe Bielsko, zajrzyj tu

Osoby pracujące na wysokości pełnią swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, wprowadzono konieczność poddawania się drobiazgowym testom sprawdzającym czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Co jaki czas trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – definicja pracy na wysokości

Definicja pracy na wysokości zamieszczona jest w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się co najmniej jeden metr nad poziomem podłogi. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, drabinach itd. Specjalistyczne badania sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem bądź innych dolegliwości mogących negatywnie oddziaływać na jakość pracy. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z kilku stadiów – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Lekarz diagnozuje pacjenta w kierunku krótkowzroczności, schorzeń błędnika lub epilepsji. Dopełnieniem jest rutynowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie pozostałe wymogi należy spełnić

Badania do pracy na wysokości należy przeprowadzać co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy skończyli 50 lat muszą poddawać się im systematycznie co 12 miesięcy. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest konieczność noszenia okularów, zez, a także schorzenia neurologiczne i schorzenia narządów ruchu. Co ciekawe noszenie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Poddawani są im przede wszystkim operatorzy żurawi samojezdnych, ciężkich maszyn drogowych czy pracownicy obsługujący pulpity sterownicze.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: pracownia.psychologiczna@o2.pl