Prywatny detektyw

Prywatny detektyw

Kim jest prywatny detektyw? Już od XIX wieku rozwijał się ten fach, a stosowanie niezwykłych i intrygujących metod dedukcji znalazło swoje odzwierciedlenie w literaturze jak na przykład bohater literacki Sherlock Holmes. Fraza “detektyw” pochodzi z łaciny i oznacza „odkrywać”, „wykrywać”, „wyjawić”.
Działalność detektywa opiera się na prowadzeniu śledztwa, podczas którego posługuje się rozumowaniem logicznym i innymi niejawnymi metodami dochodzenia. Taka postać dedukcji ma na celu dojście do prawidłowych wniosków w oparciu o dowody, wiarygodne informacje i przesłanki. Prywatny detektyw nawet prowadząc rozpoznanie zdarzenia dla klientów musi posiadać licencję, gdyż jego zeznania mogą być bardzo znaczące w sprawach sądowych czy czynnościach sprawdzających policji.

Zakres pracy detektywa

Korzystanie z pomocy prywatnych detektywów staje się coraz bardziej powszechne. Obecnie biura detektywistyczne prowadzone są w sposób odpowiedzialny i kompetentny, a każda charakterystyczna przesłanka czy wiadomość od klienta ma znaczenie. Główny wachlarz takiej działalności to zbieranie wrażliwych, tajnych wiadomości często dotyczących postępowań karnych i cywilnych, poszukiwanie mienia, osób zaginionych lub ukrywających się, dokonywanie weryfikacji wiarygodności świadków i dokumentów, wywiązywania się z odpowiedzialności finansowych i ubezpieczeniowych. Pokaźny popyt na detektywów wynika z faktu, że zdarzają się sytuacje, gdy jesteśmy oszukiwani, a jako strona poszkodowana ciężko jest udowodnić nasze racje i argumenty. W celu ochrony własnych interesów wiele oszustw jest tuszowanych, a zeznania osób postronnych i świadków są przekłamane. Jedynie dobry detektyw potrafi ustalić jednolitą wersję i dojść do prawdy.