Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Poszerz swoją wiedzę o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z większości krajów świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń wykonują tysiące poświadczonych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie zwykłych obywateli, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, iż online bez problemu da się wyszukać bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez dekady nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nierzadko niezbędne, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak wstępnie oszacować cenę przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Czas wykonania, język, stopień trudności przekładu – to wpływa na finalną cenę usługi

Na to ile finalnie zapłacimy za tłumaczenie dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, z którego lub na który chcemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (włoski, portugalski) czy germańskich (niderlandzki, niemiecki) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest generalnie o kilkanaście procent tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
3. Termin wykonania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład prac akademickich, opracowań medycznych lub umów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, lecz także odpowiednią wiedzę, żeby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie niedopuszczalnych błędów.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Warto dodać, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. świadectwo urodzenia czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer, a także oznacza czy tłumaczenie powstało z oryginału, kopii lub odpisu. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów, z kolei w przypadku niezbędności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: polska@tlumaczalnia.pl