Po co wykonuje się psychologiczne badania operatorów maszyn?

Po co wykonuje się psychologiczne badania operatorów maszyn?

Jeżeli potrzebujesz zamówić badania operatorów Bielsko Biała, wejdź na www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą długi czas i niezwykle wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują również zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czy jest się czego bać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się znacznie od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy inteligencji i testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia trzeba podejść otwarcie. Liczy się szczerość oraz dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie umiała w wystarczająco szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają też zdolność do oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu, widzenia steroskopowego oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów wózków, dźwigów i innych urządzeń wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać wyłącznie psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: pracownia.psychologiczna@o2.pl