Ochrona osób i mienia, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Ochrona osób i mienia, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Zajrzyj w to miejsce, aby zlecić ochronę Kraków

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest całe mnóstwo. Wśród nich znajduje się postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa też osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w firmie, ale też w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można też zakupić instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnością utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom oraz pracującym w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: sekretariat@sed-hut.pl