Na czym polegają badania operatorów maszyn

Na czym polegają badania operatorów maszyn

Badania operatorów Bielsko Biała - więcej informacji o tych usługach

Kiedy wspomina się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, najczęściej łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je wykonać. Obowiązek taki regulacje nakładają też na operatorów dźwigów, koparek, wózków i podobnych maszyn. Dlaczego istnieje taka konieczność i na czym badania tego rodzaju polegają?

Dlaczego badania operatorów są potrzebne?

Prawo precyzyjnie określa, które grupy zawodowe muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których właściwa sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób postronnych. Ponadto, jeśli chodzi o środowiska, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często dochodzi w nich do wypadku, a większa część z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak koncentracji czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i to powoduje, że przeprowadzanie tego typu kontroli jest tak ważne.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się kierowców i operatorów, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Bada się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe oraz widzenie po zmierzchu, a ponadto prędkość reakcji, zdolność oceny odległości i poziom koncentracji. Ważna jest także przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, używana jest również specjalna aparatura. Zazwyczaj nie zabierają one więcej czasu niż trzydzieści minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo testy zachowują ważność, to jest to zależne głównie od wieku badanego. Przeważnie są to trzy-cztery lata, natomiast dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia – jeden-dwa lata.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: info@testypsychologiczne.com.pl