Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Więcej na temat tłumacz przysięgły rosyjski Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia nauki czy też pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi czy Rosji. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: polska@tlumaczalnia.pl