Komu zlecić audyt efektywności energetycznej

Komu zlecić audyt efektywności energetycznej

Polscy przedsiębiorcy zobligowani są do przeprowadzania okresowych audytów efektywności energetycznej w swoich budynkach. Sprawdziliśmy na czym to polega i jakie firmy warto poprosić o fachowe doradztwo.

Audyt efektywności energetycznej – obowiązek rodzimych firm

Audyt efektywności energetycznej to niezwykle istotny dokument, który pozwala przeanalizować poziom poboru energii elektrycznej oraz dokładnie opisać stan techniczny danej nieruchomości. Polskie ustawodawstwo wymaga od przedsiębiorców wykonywania audytów co kilka lat. Dyrektywy zostały zaimplementowane do naszego kraju w 2016 roku z inicjatywy Unii Europejskiej. W dokumencie znajdziemy informacje o kondycji technicznej urządzeń, a także propozycja zabiegów mogących zoptymalizować gorsze wskaźniki. Dzięki audytowi można również znaleźć sposoby na oszczędzenia energii elektrycznej. Jakie firmy muszą liczyć się z koniecznością przeprowadzenia audytu? Obowiązek ten nie obejmuje tylko mikroprzedsiębiorstw oraz średnich i małych firm.

Audyt efektywności energetycznej – remont urządzeń technicznych

Jak poddaje się ocenie efektywność energetyczną przedsiębiorstwa? Najpierw określa się źródła przynoszące największe straty. Należy zaznaczyć, że analizowane są nie tylko firmowe nieruchomości, ale także instalacje przemysłowe oraz zapotrzebowanie energetyczne związane z transportem. Według aktualnych regulacji prawnych, do podniesienia efektywności energetycznej przyczyniają się następujące procedury – remont budynków, wykluczenie strat związanych z poborem energii biernej i strat na transformacji, jak również wymiana źródeł ciepła. Dzięki takim zabiegom można uzyskać duże oszczędności. Audyt może wykonać wyłącznie doświadczony podmiot zewnętrzny. Audytor musi wydać niezależną ocenę.