Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Usługi detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne także dla przedsiębiorców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony będący na L-4 rzeczywiście nie jest w stanie pracować lub czy informacje przedłożone przez niego w podaniu o pracę są prawdziwe. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozwiązaniu których spraw może być pomocny.

Detektyw – zawód tylko z licencją

Nie każdy może pracować jako detektyw. By legalnie wykonywać ten zawód, trzeba posiadać odpowiednią licencję, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby podchodzące do testu muszą także spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji i obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Wymogiem jest także niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywów?

Największa część zadań, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się m.in. gdy mamy podejrzenie, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam również określić faktyczną wysokość zarobków byłego partnera, co bywa bardzo przydatne w przypadku spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.