Efektywna hurtownia i integracja danych

Efektywna hurtownia i integracja danych

Hurtownia danych i ich integracja to podstawa systemów Business Intelligence. Gromadzenie rozrzuconych w wielu źródłach informacji, następnie ich przegląd i konsolidacja ma na celu stworzenie wspólnego modelu. Jedynie właściwie przyrównane informacje tworzą pożądany materiał do analiz i przewidywań, gdyż suche fakty prezentują znikomą wartość. Co do źródeł, z których się ukształtuje, mogą to być: systemy ERP, CRM, raporty formułowane przez programy, wyniki arkuszów kalkulacyjnych, pliki tekstowe i pozostałe dane wytwarzane wewnątrz przedsiębiorstwa. Mając na względzie dane ze środowiska firmy, informacje z rynku, od konkurencji czy klientów, hurtownia może zostać powiększona o te dodatkowe czynniki. Jako skutek odpowiedniego przetworzenia, otrzymamy cenną wiedzę biznesową, która odgrywa decydującą rolę w zdobyciu dominacji nad innymi firmami. Ostateczny produkt,który jest przeznaczony dla biznesowych użytkowników, to indywidualne sprawozdania i dashboard-y przedstawiające zespolona wiedzę z całego przedsiębiorstwa.