Zawilgocone ściany? Wezwij profesjonalistów od osuszania murów

Zawilgocone ściany? Wezwij profesjonalistów od osuszania murów

Nawet jeśli budynek stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, iż z biegiem czasu ściany będzie przenikać wilgoć. Może się to wydarzyć również nagle z powodu podtopienia lub w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a nieraz pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w następstwie osłabionej lub niepoprawnie wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności ustalenie przyczyn

Wilgotne mury nie świadczą od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności powinno się rozpocząć od zlokalizowania przyczyn powstawania wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak kuchnie, łazienki i niewietrzone piwnice wykwitająca na murach pleśń jest częściej następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego dachu bądź tarasu. Takie sytuacje wymagają użycia jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz mury obiektu lub gdy doszło do podtopienia na skutek powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Profesjonaliści, którzy mają obszerne kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od analizy genezy zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Stanowi to podstawę do wybrania najlepszych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki puchną i odpadają, a na ścianach tworzą się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w ściany. Po nieizolowanych murach z cegły woda pnie się w górę – czasami nawet na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, przede wszystkim w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić odtwarzając hydroizolację poziomą murów, która powstrzyma unoszenie się wody ku górze. Kolejnym etapem, oczywiście po właściwym przygotowaniu murów, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie domów polega nieraz przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem doświadczonego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej bądź izolacji bitumicznej, a następnie wykonanie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Nierzadko niezbędne będzie także naprawa łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych modułów budowli, jak płyty żelbetowe posadzkowe, dylatacje oraz stropy żelbetowe.