Stingeo – geodeta

Stingeo – geodeta

Ostatnio geodeci cieszą się znaczną popularnością na rynku pracy. Coraz więcej młodych ludzi wiąże swoje plany właśnie z tym kierunkiem studiów. Spodziewają się, że łatwiej im będzie w przyszłości znaleźć popłatną pracę. Geodeta przybywa na działkę przed rozpoczęciem każdej inwestycji budowlanej i jako ostatni schodzi z budowy dokonując pomiaru powykonawczego. Odgrywa on zatem niezwykle istotną rolę.

Jak można podzielić pomiary geodezyjne?

Pomiary geodezyjne można podzielić na trzy rodzaje. Pierwsze to pomiary poziome (sytuacyjne). Służą one określaniu wzajemnego położenia na mapie szczegółów terenowych. Drugi rodzaj pomiarów geodezyjnych to pomiary wysokościowe. Ich zadaniem jest rozpoznanie rzeźby powierzchni Ziemi. Ostatnia grupa pomiarów geodezyjnych to pomiary wysokościowo-sytuacyjne. Na ich podstawie sporządza się mapy odzwierciedlające jednocześnie wzajemny układ szczegółów terenowych, a także ukształtowanie powierzchni.