Pompa próżniowa

Pompa próżniowa

Pompy próżniowe to maszyny, dzięki którym możemy usunąć powietrze z zamkniętych układów. Chętnie używa się ich w rozmaitych dziedzinach przemysłu, zaś ich producenci opracowali już kilka rodzajów, z których wszystkie znajdują nieco odmienne przeznaczenie. W jaki sposób konkretnie pracują? W jakich miejscach najczęściej spotkamy pompy próżniowe?

Pompy próżniowe – jak pracują?

Pompy próżniowe by wypompować powietrze z z określonego układu używają podciśnienia. Pojedyncze modele wyróżniają się różną wydajnością, którą mierzy się ilością medium, którą są w stanie w danym czasie usunąć. Istotne jest również maksymalne ciśnienie, w którym mogą pracować.

Pompy próżniowe – jakie typy spotykamy?

Z uwagi na różnorodność ich zastosowań, powstało wiele typów opisywanych maszyn. Najczęściej wytwarzane są pompy próżniowe strumieniowe, molekularne, jonowe i adsorpcyjne. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się natomiast ssawy łopatkowe lub radialne.

W jakich miejscach pracują pompy próżniowe?

Najczęstszym przykładem użycia pomp próżniowych są układy klimatyzacyjne, w których nie tylko stanowią jeden z kluczowych podzespołów ich konstrukcji, ale też stosuje się je podczas ich konserwacji. Pompy próżniowe spotyka się również w zakładach drukarskich, w sprzęcie medycznym oraz przetwórstwie kompozytów. Bardzo często wykorzystywane są także w rolnictwie, gdzie pełną funkcję istotnego elementu urządzeń do udoju. Warto również dodać, iż pompy bywają ważną częścią wyposażenia centrów naukowych.