Na czym polegają badania gruntu?

Na czym polegają badania gruntu?

Niezależnie od tego, czy budujemy dom jednorodzinny, czy jesteśmy inwestorem, który dopiero rozpoczyna wznoszenie dużego osiedla mieszkaniowego, musimy pamiętać o niezbędnych podczas budowy pracach. Na uwagę zasługują między innymi badania gruntu. Dlaczego wykonuje się badania gruntu? Jakie prace obejmują?

Badania gruntu – co się pod nimi kryje?

Badania gruntu to rodzaj usług geologicznych, które wykonywane są zarówno na etapie rozpoczynania inwestycji budowlanej, jak i w czasie jej trwania. Mają one na celu rozpoznanie właściwości gruntowych i wodnych terenu, na którym ma powstać nieruchomość. W konsekwencji bez przeszkód można zacząć inwestycję w wybranym punkcie. Nie trzeba wtedy bać się, że wzniesiony budynek zawali się, bo parametry gruntowo–wodne były nieodpowiednie. Poprawnie wykonane badania gruntowe pomagają poznać strukturę warstw gruntu oraz jego właściwości hydrogeologiczne. Pozwalają także na ustalenie własności fizyczno-mechanicznych obszaru, na którym mają odbyć się prace budowlane.

Badania gruntu – jakie czynności wykonuje się w ich czasie?

Badania gruntu to szereg skomplikowanych czynności, które mogą wykonywać wyłącznie biegłych o odpowiednich kwalifikacjach. Na ogół rozpoczynają się od wiercenia geologicznego i sondowania geologicznego. Później wykonuje się też badania laboratoryjne gleby. Finalną fazą badań geologicznych jest w każdym przypadku przygotowanie dokumentacji na podstawie uzyskanych wyników badań. Chcąc przeprowadzić badania geologiczne przed początkiem inwestycji bądź już w podczas jej trakcie, trzeba powierzyć je posiadającym rozległe doświadczenie geologom, który mają stosowne pozwolenia. Tylko w takiej sytuacji można mieć pewność, że prace zostaną należycie wykonane, a otrzymane rezultaty są zgodne ze stanem faktycznym. Szczęśliwie, obecnie znalezienie przedsiębiorstw oferujących badania geologiczne, nie jest trudne. Wiele z nich to przedsiębiorstwa mające świetną opinię.