Komu zlecić badania geologiczne?

Komu zlecić badania geologiczne?

Prowadzone obecnie badania geologiczne wykorzystują profesjonalny sprzęt, który umożliwia precyzyjną weryfikację stanu gleby. Jakie procedury wykonuje się podczas tego typu czynności i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – sondowanie dynamiczne i pobór próbek gruntu

Badania geologiczne wykonywane są w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących składu gruntu. Do podstawowych procedur, jakie wykonują specjaliści należą m.in. wiercenia geologiczne, sondowanie dylatometrem, pobór próbek gruntu, określenie profilu litograficznego. Dokładne ustalenie warunków gruntowych jest nieodzownym elementem przed rozpoczęciem budowy. Bez starannej weryfikacji gruntów nieruchomościom może grozić osiadanie, a nawet katastrofa budowlana. Firmy zajmujące się badaniami wodno-gruntowymi przygotowują szereg istotnych dokumentów, takich jak dokumentacje badań podłoża gruntowego, opinie hydrogeologiczne, przeprowadzają sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. Do ich zadań należą też badania dotyczące geologii górniczej – przeprowadzanie wierceń, tworzenie wniosków zagospodarowania, inwentaryzacja terenów.

Badania geologiczne – kowadła i dylatometr Marchettiego

Działania związane z weryfikacją składu gruntów przeprowadza się z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi. Specjalne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do wnikliwych badań laboratoryjnych. Jakie maszyny są wykorzystywane? Zarówno lekki sprzęt, jak i zmechanizowane maszyny, które wykonują bardzo głębokie odwierty. Należą do nich sondy krzyżakowe, dylatometr Marchettiego. W pracy wykorzystuje się badania polowe, np. sondowania SCPTu, dylometrem DMT bądź statyczne. Z ich pomocą można opisać stopień plastyczności czy ściśliwość gruntu. Chcesz przeprowadzić badanie geologiczne? Zaufaj specjalistycznym podmiotom mającym właściwe kwalifikacje.