Dlaczego trzeba wykonać hydroizolację ściany fundamentowej?

Dlaczego trzeba wykonać hydroizolację ściany fundamentowej?

Każdy budynek wykonany jest z paru rodzajów ścian. Do tych o wielkim znaczeniu bez wątpienia zaliczana jest ściana fundamentowa, która bardzo często określana jest również mianem fundamentów. Fundament pełni rolę podwaliny nieruchomości. To on przejmuje wszystkie obciążenia, po czym przenosi je na grunt. Na skutek tego całość konstrukcji budynku jest stabilna. Zadaniem ściany fundamentowej jest w związku z tym powiązanie w sposób bardzo stabilny struktury budynku z gruntem. Nie trudno w związku z tym domyśleć się, że ściana fundamentowa musi zostać prawidłowo wykonana.

Ściana fundamentowa – właściwe metody hydroizolacji

By ściana fundamentowa odznaczała się trwałością i właściwie spełniała swoją rolę, powinna zostać właściwie chroniona przed działaniem wilgoci. Należy pamiętać, że mnóstwo inwestorów, architektów, a nawet wykonawców robót budowlanych nie ma wystarczającej wiedzy, która umożliwia dobranie najlepszego sposobu hydroizolacji. Wykorzystywanie niewłaściwych materiałów hydroizolacyjnych bądź nieprawidłowo dopasowany materiał budulcowy powodują, że ściana fundamentowa może okazać się nieodporna na działanie wody. A wtedy pojawić mogą się wielkie problemy.

Ściana fundamentowa – dobry materiał i zasady pracy

Idealnym materiałem do wykonania ściany fundamentowej jest beton. Sprawdza się on przede wszystkim tam, gdzie poziom wód w gruncie jest bardzo wysoki. Na materiale takiego typu bez trudu można zrobić naprawdę efektywnie działającą hydroizolację. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w ścianie znajduje się łączenie fug, to miejsca te powinny zostać osłonięte w wyjątkowy sposób. Wszystko dlatego, że punkty te są słabsze i to zazwyczaj właśnie przez nie przesiąka woda gruntowa, prowadząc do uszkodzenia ściany. Dość kiepskim materiałem na ściany fundamentowe okazuje się być z kolei czerwona cegła. Ten budulec woda przenika z niezwykłą łatwością. Co więcej, wilgoć pnie się w górę ściany, wywołując takie defekty, jak puchnięcie, i w konsekwencji odpadanie tynku. Do tego dodać należy psujące dobry wygląd ściany plamy. Z tego powodu wykonanie hydroizolacji ściany fundamentowej najlepiej jest zlecić mogącej pochwalić się dużym doświadczeniem firmie.