Chroń budynek przed wilgocią – o hydroizolacji fundamentów

Chroń budynek przed wilgocią – o hydroizolacji fundamentów

Zabezpieczenie fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć przenikająca mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich konstrukcji, a wykwity pleśni oraz grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na samopoczuciu ich rezydentów.

Kto przeprowadzi izolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, powinno się zostawić opracowanie najlepszej metody hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budynków, ale również w przywracaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w danej sytuacji. Wszak wykorzystanie stosownych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest także gruntowna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można określić czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po opadach fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Metody hydroizolacji fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią wykorzystuje się różne metody. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zastopuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów też należy pozostawić profesjonalistom, bo nagminnym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów izolacyjnych) bądź użycie ich tanich zamienników, nie mających analogicznych właściwości wodochronnych. Nienależyte ukończenie prac czy użycie materiałów niedobranych do poziomu obciążenia wilgotnością może powodować, że będzie ona nieskuteczna.