Zawory bezpieczeństwa – sklep Desto

Zawory bezpieczeństwa – sklep Desto

Zawory bezpieczeństwa chronią instalację przed gwałtownym wzrostem ciśnienia. Zbyt wysokie ciśnienie mogłoby przyczynić się do nieodwracalnych uszkodzeń najsłabszych ogniw. Zawory bezpieczeństwa odgrywają istotną rolę w instalacjach wodnych i centralnym ogrzewaniu.

Budowa i działanie zaworów bezpieczeństwa

Sposobów ochrony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zaworach bezpieczeństwa jest wiele. Do najbardziej znanych sposobów zaliczyć można wykorzystanie mechanizmu pływakowego, a także sprężyny. To właśnie one przejmują skoki ciśnienia. Gdy następuje jego zbyt duży wzrost, sprężyna zgina się umożliwiając wypływ wody przez zawór i zredukowanie ciśnienia w instalacji.

Zawory bezpieczeństwa – dobór i instalacja

Wybór zaworu bezpieczeństwa odbywa się na ogół na podstawie maksymalnego ciśnienia, które może wystąpić w instalacji. Przyjmuje się przy tym 15% zapas ciśnienia, by zawór zadziałał odpowiednio wcześnie. Lokalizacja zaworów bezpieczeństwa również ma istotne znaczenie. Zamontowanie ich niedaleko, np. przy kotłach czy innych generatorach ciepła, całkowicie zabezpieczy instalację.