Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła to urządzenia, umożliwiające przepływ energii cieplnej między dwoma lub więcej czynnikami różniącymi się temperaturą. Zazwyczaj występują dwa media, z czego jedno oddaje, a drugie odbiera ciepło. Chociaż termin ten kojarzy się przede wszystkim z przemysłem, wymienniki ciepła są układami powszechnie spotykanymi również w życiu codziennym. Przykładem może być podgrzewacz wody. Wymienniki ciepła mają różną budowę. Pod względem działania można wyróżnić dwie grupy. Istnieją wymienniki ciepła charakteryzujące się działaniem nieciągłym oraz ciągłym. W wymiennikach o działaniu ciągłym zachodzi tylko określona wymiana ciepła, zaś w wymiennikach o nieciągłym działaniu, w których są nieustalone pola temperatury zachodzi jednorazowa wymiana ciepła.

Funkcje wybranych wymienników ciepła

Można wyodrębnić poszczególne typy wymienników ciepła jak np.

  • rekuperatory – to wymienniki ciepła, wykorzystywane w systemach wentylacyjnych. Są w nim montowane także filtry zatrzymujące zanieczyszczenia. A czystsze powietrze w domu to dodatkowa korzyść z jego zastosowania
  • regeneratory – należą do wymienników ciepła, pracujących w cyklach. Regeneratory stałe składają się ze zbiorników pracujących w cyklach
  • mieszalniki – w tych wymiennikach ciepła, ciepło jest wymieszane między zimnym oraz ciepłym strumieniem, poprzez ich bezpośredni kontakt. Nie ma w nich przegrody rozgraniczającej