Systemy RCP, czyli jak nadzorować pracowników

Systemy RCP, czyli jak nadzorować pracowników

Rejestracja czasu pracy, to rozwiązanie coraz chętniej wykorzystywane już nie tylko w korporacjach czy fabrykach, ale również w niewielkich przedsiębiorstwach. Systemy RCP pozwalają na rzetelne gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat godzin przepracowanych przez każdą zatrudnioną osobę.

Jak działa rejestracja czasu pracy?

Systemy RCP mogą składać się z różnych urządzeń i modułów, przez co łatwo je dostosować do potrzeb konkretnej firmy. Najbardziej popularne są systemy, które rejestrują wejścia i wyjścia pracowników na podstawie danych z czytników kart zbliżeniowych. Każdy zatrudniony posiada osobistą kartę, którą musi dotknąć do czytnika każdorazowo, kiedy przybywa do firmy lub gdy z niej wychodzi. Systemy bardziej złożone umożliwiają także fotorejestrację, dotyczy to szczególnie rozwiązań, w których rejestracja czasu pracy zespolona jest z opcją kontroli dostępu.

Biometria w systemach rejestracji czasu pracy

W kontroli dostępu, w której skrupulatna weryfikacja i dbałość o bezpieczeństwo mają kluczowe znaczenie, bardzo często wykorzystuje się urządzenia biometryczne. W celu identyfikacji osoby używa się w nich zapisu linii papilarnych bądź obrazu tęczówki . Rozwiązania te poza naszym krajem są także z chęcią wykorzystywane do rejestracji czasu pracy. W Polsce jednak nadal nie jest to jasno określone przez prawo. Dlatego właściciele firm wolą być ostrożni i zazwyczaj wybierają bardziej klasyczne sposoby, takie jak czytniki kart zbliżeniowych.