Prasy do kartonów

Prasy do kartonów

Czym są prasy do kartonów?

Do kompresowania nadmiaru tektury w foremne bloczki o stałym kształcie, stosuje się prasę do kartonów, czyli rodzaj ciężkiego sprzętu. Utworzone tą metodą pakiety można bez problemu przechowywać i przewozić. Stosowanie pras jest niezbędne, kiedy chcemy w dużym stopniu, polepszyć pracę.

Czym jest karton?

Dzięki prasie objętość kartonu może być zmniejszona nawet o 90%. Dopuszczalne jest prasowanie tektury w różnych formach: pociętych kawałków oraz spłaszczonych i całych kartonów. Brak zastosowania prasy przy składowaniu kartonu jest więc wręcz niemożliwe, podczas gdy jednocześnie przedsiębiorstwo chce oszczędzać miejsce. Karton jest także cennym surowcem przy recyklingu. Prasy do kartonów są niezwykle efektywnymi maszynami. Poza ich funkcjonalnością trzeba wspomnieć także niespotykaną, zawdzięczaną solidnej konstrukcji trwałość. Dodając , że są niezwykle proste w obsłudze, można stwierdzić, że są bardzo praktycznymi maszynami, wspaniale wykonującymi swoje zadania. Każde przedsiębiorstwo pracujące z odpadami powinno się w nie zaopatrzyć.