Na czym polega odwrócona osmoza przemysłowa?

Na czym polega odwrócona osmoza przemysłowa?

Osmoza to zjawisko, które zachodzi zarówno w organizmach zwierząt i roślin, jak i w laboratorium. Polega na dyfuzji dwóch roztworów przez półprzepuszczalną błonę, wskutek której zawartość najważniejszych związków się wyrównuje. Odwrócona osmoza zaś wygląda w podobnie, ale roztwór o większej zawartości najistotniejszego związku pobiera z drugiego atomy. Dzięki temu możliwe staje się oczyszczenie danej cieczy oraz otrzymanie niezanieczyszczonego płynu. Nie powinno więc dziwić, że odwrócona osmoza jest coraz chętniej wykorzystywaną techniką w przemyśle.

Zastosowania odwróconej osmozy przemysłowej

Odwrócona osmoza przemysłowa to technika stosowana w szczególności do filtrowania ścieków. Dzięki niej możliwe jest ponowne wykorzystanie cennych składników, które w innym przypadku byłyby odprowadzone oraz większe stężenie odprowadzanej cieczy, co korzystnie oddziałuje na środowisko. Odwrócona osmoza przemysłowa to też metoda pozwalająca na odsolenie wody z morza i sprawienie, że stanie się ona zdatna do spożycia.

Odwrócona osmoza przemysłowa – czemu się opłaca?

W warunkach fabrycznych najistotniejsze jest to, że do stosowania odwróconej osmozy przemysłowej nie zużywa się wiele energii. Zarządcy fabryk często decydują się na tę metodę również ze względu na to, że może się ona odbywać bez przerwy – a to naprawdę usprawnia działanie zakładów. Stacje odwróconej osmozy przemysłowej mają też prostą konstrukcję, a to ułatwia korzystanie z nich nawet przez niewykwalifikowaną załogę.