Kontrola czasu pracy – jak ją ułatwić?

Kontrola czasu pracy – jak ją ułatwić?

Każda firma powinna prowadzić ewidencję czasu pracy. Obowiązek ten reguluje Kodeks Pracy. Ewidencja musi zawierać informacje na temat tego, jak długo w poszczególnym dniach był w pracy konkretny zatrudniony oraz powinna uwzględniać także dni wolne od pracy. Kontrola czasu pracy jest również niezbędna do rozliczania zatrudnionych i pomaga stwierdzić, ile czasu naprawdę poświęcają na prace. Jak jednak ją prowadzić? Jakie narzędzia będą pomocne dla pracodawcy i usprawnią kontrolę czasu pracy?

Kontrola czasu pracy – nowoczesne narzędzia

Kontrolę czasu pracy znacznie ułatwią innowacyjne narzędzia. W dzisiejszych firmach standardem stało się obecnie użycie do tego celu komputerowych urządzeń, które obliczają, ile czasu pracownik spędził w pracy. Firma musi wyposażyć załogę w specjalne breloczki, które po zbliżeniu do terminalu zapisują rozpoczęcie pracy lub wyjście z firmy oraz okazjonalne wyjście na papierosa. Komputerowa kontrola czasu pracy sprawdza się zarówno w największych, jak niewielkich przedsiębiorstwach.

Kontrola czasu pracy – o czym pamiętać?

Nie zapominajmy, że dane zdobyte dzięki elektronicznym narzędziom do kontroli czasu pracy powinny być dostępne dla zatrudnionych – jeśli tego zażądają. Surowo zakazane są także próby ich modyfikowania: kiedy sprawa wyjdzie na jaw, pracodawca musi przygotować się na postępowanie karne.