Elektrozawory – Desto

Elektrozawory – Desto

Elektrozawór wykorzystuje zjawisko pola elektromagnetycznego indukowanego pod wpływem prądu, płynącego przez cewkę. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urządzenia odcinającego, bezpośrednio lub pośrednio, w stanie wzbudzonym cewki. Elektrozawór składa się z cewki oraz korpusu.

Klasyfikacja elektrozaworów

Sposób działania jest kryterium podziału elektrozaworów na:

  • elektrozawory w stanie bezprądowym zamknięte – NC – przy braku zasilania są zamknięte
  • elektrozawory w stanie bezprądowym otwarte – NO – w stanie spoczynku przepuszczają medium, zamykają się gdy cewka jest zasilana

Zadaniem elektrozaworów w hydraulice siłowej jest oddziaływanie na ciśnienie pracy w danym układzie hydraulicznym. Działają w ten sposób elektrozawory ciśnieniowe. Elektrozawory zwrotne bezprzeciekowo przeznaczone są do bezprzeciekowego zamykania przepływu cieczy hydraulicznej w jednym kierunku oraz otwarcia swobodnego przepływu cieczy w kierunku przeciwnym. Elektrozawory sterujące przepływem, poprzez zmianę przekroju przepływu cieczy, oddziałują na szybkość roboczą odbiorników.