Czemu stosuje się multiswitch kaskadowy?

Czemu stosuje się multiswitch kaskadowy?

Kup multiswitch kaskadowy

Sieci telekomunikacyjne znajdziemy prawie we wszystkich obiektach. O tym, czy dana instalacja jest funkcjonalna, decyduje sporo parametrów. Musi rzecz jasna być niezawodna oraz gwarantować wysoką jakość przesyłanych sygnałów, jednak tak samo istotna będzie możliwość łatwego jej powiększenia. Wykonanie nowych połączeń nie powinno być związane z koniecznością przeprowadzenia złożonych robót – wskutek tego wszyscy abonenci nie mogliby przecież przez określony czas połączyć się z siecią. Szczęśliwie dostępne są technologie, z którymi powiększenie instalacji okaże się szybkie oraz nieuciążliwe dla jej użytkowników – są to multiswitche kaskadowe, których wykorzystanie od niedawna wymagane jest przepisami.

Budowa multiswitcha kaskadowego

Multiswitch kaskadowy umożliwia szybkie skalowanie sieci. Jest to pudełko z umieszczonymi na rantach gniazdami i wyjściami, do jakich podłączane są przewody. Jeżeli konieczne będzie poszerzenie instalacji – między innymi wówczas, gdy kolejny abonent zamówił do niej dostęp – musimy po prostu podłączyć nowy kabel. Multiswitch kaskadowy może mieć najróżniejsze ilości wyjść dla odbiorców – najprostsze moduły tego typu mają 8 wtyczek, ale u dostawców znajdziemy także multiswitche kaskadowe z 16, 24 oraz 32 wyjściami.

Multiswitch – który wybrać?

Jak łatwo stwierdzić, przy wyborze multiswitcha kaskadowego najistotniejsza okazuje się rzecz jasna ilość gniazd – dla niezbyt dużych budynków nie musi przekraczać 8, lecz w dużych blokach należy rzecz jasna wykorzystać modele o wyższej liczbie złączy. Niezwykle istotna jest również separacja pomiędzy wejściami a wyjściami – w największym stopniu rzutuje bowiem na jakość danych. Dobre multiswitche kaskadowe posiadają separację na poziomie trzydzieści decybeli. Jest to ważne zwłaszcza w instalacjach telewizyjnych kilku dostawców cyfrowych.

GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.
ul. Schuberta 104
80-172 Gdańsk

Tel.: (+48 58) 382-33-49
E-mail: telmor@telmor.pl