Słów kilka o alimentach

Słów kilka o alimentach

Alimenty to regularne świadczenia pieniężne dostarczane przez płatnika osobie otrzymującej alimenty. Wynikają one zwykle z określonego połączenia pomiędzy tymi ludźmi, np. małżeństwa, pokrewieństwa czy powinowactwa. Kwota alimentów jest dopasowana do wymagań osoby, która będzie je pobierała (upoważnionego), a także warunków finansowych zobowiązanego. W różnych sytuacjach, wypłacane są one przez inny okres.

Kto może starać się o alimenty?

regulacje polskiego prawa dokładnie wymieniają, kto i od kogo może starać się o alimenty. Są to np.: dzieci, od swoich rodziców, matka dziecka pozamałżeńskiego od jego ojca, rozwiedziony małżonek, o ile nie jest on uznany za jedyną przyczynę rozwodu, pasierb od swojego ojczyma, lub macochy. Najczęściej warunkiem podstawowym do przyznania alimentów jest życie w niedostatku. W momencie, gdy mamy wątpliwości, czy alimenty przysługują właśnie nam albo czy jesteśmy zobligowani do ich udzielania, dobrze jest pomyśleć o skorzystaniu z porad prawnych.

Najlepsze porady prawne dotyczące alimentów

Najskuteczniejsze porady prawne są do uzyskania między innymi w internecie , czy też na telefon. Są one niedrogie, ogólnie dostępne i nie wymagają rezygnacji z odpoczynku w domu. Zanim znajdziemy prawnika idealnie dobranego do naszych potrzeb możemy zazwyczaj przeanalizować komentarze innych dotyczących jakości świadczonych przez niego usług. Nie opuszczając wygodnego miejsca posiadamy dostęp do ogromnej kartoteki prawników, jaką stanowi Internet. Wykorzystanie opisanej opcji z pewnością rozproszy wszystkie nasze zmartwienia dotyczące alimentów.

Uważaj.pl sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126
91-204 Łódź

Tel.: 22 490 88 99
E-mail: kontakt@uwazaj.pl