Reklamacje na operatorów telekomunikacyjnych – praktyczny poradnik

Reklamacje na operatorów telekomunikacyjnych – praktyczny poradnik

Firmy telekomunikacyjne konkurują o odbiorców, lecz nie zawsze postępują uczciwie. Należy pamiętać w jakich okolicznościach konieczna jest reklamacja na operatora telekomunikacyjnego. Zawyżony rachunek telefoniczny jest pierwszym powodem do żądania wyjaśnień.

Najważniejsze informacje o terminach na wystąpienie z reklamacją

Klienci sieci komórkowych są chronieni poprzez istniejące we wspólnocie unijnej prawa konsumenta. Tegoroczne nowelizacje ustaw zaimplementowały nakaz wydania decyzji w sprawie reklamacji w ciągu 30 dni. Bardziej zawiłe sprawy powinny zostać rozpatrywane do 8 tygodni. Jeśli operator do tej pory nie prześle odpowiedzi w sprawie reklamacji, zostaje ona rozstrzygnięta zgodnie z wolą poszkodowanego konsumenta . Jeśli zaś otrzymamy odpowiedź niezadowalającą mamy prawo wystąpić z ponowną reklamacją od postanowienia operatora. Klient może uciekać się do pomocy organów państwowych, a także wertować porady prawne przez internet, które znacząco podniosą szansę uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi. Okres w jakim możemy wnieść reklamację na operatora telekomunikacyjnego to 12 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia (zawarcia umowy, wystawienia wysokiej miesięcznej płatności).

Jak dochodzić swoich praw u operatora telekomunikacyjnego?

Warto wiedzieć, że jest mnóstwo metod na egzekwowanie swoich praw u operatora telekomunikacyjnego. Mamy prawo nadać kurierem własnoręcznie podpisane pismo z prośbą o weryfikację zdarzenia. Najkorzystniej wybrać list polecony, z racji tego, że otrzymujemy wtedy poświadczenie przesłania reklamacji. Oczywiście prośba o wyjaśnienie sprawy wysłana w formie e-mailowej jest także dopuszczalna. Następną metodą zgłoszenia reklamacji jest konsultacja telefoniczna z doradcą. Konsultant nie może odmówić zarejestrowania zażalenia. Przypomnijmy, że przysługuje nam możliwość żądania o sprawdzenie rozmowy, jeżeli problem tyczy się usługi zawartej na odległość – a warunki omawiane były w czasie pertraktacji przez telefon z konsultantem zajmującym się sprzedażą.

Uważaj.pl sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126
91-204 Łódź

Tel.: 22 490 88 99
E-mail: kontakt@uwazaj.pl