Porady prawne – alimenty, rozwody, spadki

Porady prawne – alimenty, rozwody, spadki

Nasza kancelaria jako zespół prawników – radców prawnych i aplikantów radcowskich – oferuje Klientom wszechstronną pomoc prawną z rozmaitych dziedzin prawa, specjalizując się przede wszystkim w prawie pracy, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Oferujemy usługi prawne zarówno procesowe, jak i pozaprocesowe, dla osób fizycznych i podmiotów prawa handlowego. Udzielając pomocy prawnej korzystamy z szerokiego doświadczenia pozyskanego w okresie wieloletniej praktyki zawodowej.

Obsługa prawna klientów indywidualnych

Klienci indywidualni pojawiają się u naszych prawników z kłopotami prawnymi związanymi z alimentami, rozwodami i kontaktami. Współpraca w tego rodzaju sprawach polega głównie na zrozumieniu sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę prawną oraz dostosowanie do jej potrzeb adekwatnego rozwiązania prawnego. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu i przygotowujemy go do sporów sądowych, jakkolwiek zależnie od stanu faktycznego sugerujemy także pozasądowe rozwiązania mediacyjne czy ugodowe, które wpłyną na szybsze rozwiązanie sprawy oraz zredukują koszty obsługi prawnej. Osoby fizyczne zgłaszają się do nas po pomoc prawną też w sprawach dotyczących prawa spadkowego. Kancelaria uczestniczy w przygotowywaniu projektów testamentów zgodnie z wolą Klienta, jak również świadczy obsługę prawną w już rozpoczętych postępowaniach spadkowych.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Oprócz powyższego, nasi prawnicy zajmują się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, dlatego oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W obrębie współpracy prowadzimy doradztwo dla obieranych przez nich działań, oferujemy porady prawne z zakresu praw pracowniczych, prawa podatkowego, prawa handlowego czy prawa administracyjnego. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, wynikającego ze współpracy z rozmaitymi podmiotami, staramy się do wszystkich Klientów podchodzić indywidualnie, wyszukując adekwatne rozstrzygnięcia prawne, także w wyjątkowych sprawach.