Pomoc w przypadku problemu z reklamacją

Pomoc w przypadku problemu z reklamacją

Normy prawne istniejące w naszym kraju są przekształcane z pożytkiem dla kupujących, uczestniczących w transakcjach sprzedażowych. Sytuację nabywców towarów i usług reguluje nowelizacja przepisów, która weszła w życie pod koniec zeszłego roku. Nowe przepisy wywołane są wieloma problemami z reklamacjami, które niejednokrotnie sygnalizowano do organów ochrony konsumentów.

Kiedy klient może wystąpić z reklamacją?

Należy nadmienić, że reklamacja przysługuje nam nie tylko ze strony sprzedawcy, ale też odpowiedzialności gwaranta. Możemy zastosować możliwość anulowania umowy w terminie do 2 tygodni, w sytuacji korzystania z usług poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w postaci online). Poszczególne modyfikacje ustaw określiły czas rozstrzygania reklamacji – usługodawca musi dokonać tego w ciągu 1 miesiąca. Jeśli nie zdąży roszczenie kupującego zostanie uwzględnione w całości. Reklamacja może być sformułowana w formie pisemnej, oraz podczas rozmowy telefonicznej. Konsument musi być powiadomiony o rozpatrzeniu żądania (jak reguluje prawo – w postaci listu).

Kliencie – nie daj się oszukać!

Problem z reklamacją zazwyczaj wynika z pogwałcenia przez firmę praw klientów. Wystawiając wywieszki z obwieszczeniem „reklamacji nie uwzględniamy”, firmy wprowadzają nas w błąd. Jest to niezgodne z funkcjonującym w Polsce ustawodawstwem. Dodatkowo żeby wystąpić o reklamację wcale nie trzeba okazać paragonu. Transakcję możemy uwiarygodnić np. poprzez pokazanie korespondencji e-mail z usługodawcą. Odbiorca produktu może zareklamować wszystkie usterki artykułu w ciągu 2 lat od jego otrzymania. Zwykłemu kupującemu procedury odnoszące się do reklamacji i rękojmi mogą wydawać się niezwykle trudne. Na szczęście w Polsce rozwija się wiele ośrodków doradczych, które świadczą porady prawne przez internet lun na telefon, w szczególności w zakresie walki o prawa konsumenta. Z ich pomocy mają pożytek klienci poszkodowani przez firmy.

Uważaj.pl sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126
91-204 Łódź

Tel.: 22 490 88 99
E-mail: kontakt@uwazaj.pl