Kancelaria TMH – obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria TMH – obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Gwarantuje całościową obsługę prawną firm, w tym również start-upów, doradza w dziedzinie inwestycji finansowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy również wszechstronną obsługę osób prywatnych – doradza we wszystkich dziedzinach prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i udziela wsparcia w procesach negocjacji, jak również pomaga uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki pieniężne, głównie z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
W Kancelarii TMH zatrudnieni są biegli prawnicy. Siedziba kancelarii mieści się w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.