Kancelaria Szczepańska Chwała – obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych

Kancelaria Szczepańska Chwała – obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych

Kancelaria Szczepańska Chwała to grupa specjalistów składająca się z doradców podatkowych, prawników, aplikantów radcowskich i radców prawnych z Krakowa. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej, a także prowadzeniu spraw pozasądowych, sądowych. Praca Kancelarii, założonej w 2010 roku, opiera się na wieloletniej praktyce, a także bezustannym rozwojem i śledzeniem modyfikacji przepisów i orzecznictwa. Klientami Kancelarii są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby indywidualne oraz podmioty gospodarcze.

Doradztwo podatkowe w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Najpopularniejsze postępowania w tej gałęzi prawa to przede wszystkim:
– doradztwo w zakresie VAT-u,
– doradztwo w zakresie opodatkowania przychodów i dochodów,
– doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy opodatkowania prowadzonej działalności,
– pisanie i składanie skarg kasacyjnych od wyroków sądu drugiej instancji,
– opinie, memoranda i analizy prawne,
– pełnomocnictwo w postępowaniach Urzędu Skarbowego oraz Celno-Skarbowego.

Konsultacje prawne Kraków

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Szczepańska Chwała oferuje doradztwo i konsultacje w obrębie:
– prawa rodzinnego,
– prawa podatkowego i finansowego,
– prawa i postępowania cywilnego,
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– prawa administracyjnego i procesowego,
– prawa gospodarczego i spółek handlowych,
– postępowania karnego i karno-skarbowego, a także Kodeksu wykroczeń.