Scenariusz szkolenia – o czym pamiętać?

Scenariusz szkolenia – o czym pamiętać?

Popyt na tzw. miękkie oraz twarde szkolenia jest współcześnie bardzo duże, co sprawia, że wiele osób podejmuje decyzję, by ukończyć kurs trenerski. Jego celem jest przygotowanie do organizowania szkoleń, a jego najistotniejszym punktem jest nauka odpowiedniego budowania scenariusza szkolenia.

Jak stworzyć interesujący scenariusz szkolenia?

Tworząc scenariusz szkolenia, należy pamiętać, iż nie może on być zbyt sztywny. Grupy słuchaczy są różne, rozmaite bywają też okoliczności, dlatego niezbędne jest co prawda nakreślenie scenariusza, ale też pamiętanie, że nie zawsze trzeba się restrykcyjnie do niego stosować. Trzeba zatem brać pod uwagę różne warianty oraz rozwiązania. Jedną z najistotniejszych kwestii jest dobranie obszaru zagadnienia poruszanego na szkoleniu do jego czasu. Temat nie powinien być ani zbyt rozległy, ani też zbyt zawężony. Nawet trenerzy posiadający certyfikat trenerski wtedy, kiedy tworzą scenariusz szkolenia, muszą czasem uściślać tematy. Równie ważną kwestią są cele szkolenia. Są one oczywiście rozmaite, ale w przypadku wszystkich szkoleń celem ma być zmiana obecnej sytuacji, a więc zwiększenie określonych zdolności lub modyfikacja postawy w określonych okolicznościach. Jeżeli w trakcie podsumowania widoczne staje się, że cele te zostały osiągnięte, można to uznać za sukces, gdyż efekty te będą długofalowe. Cel jest rzecz jasna ściśle powiązany z tematyką danego szkolenia.

Najistotniejszy element scenariusza szkolenia – ćwiczenie główne

Po określeniu celów przychodzi czas na opracowanie głównego ćwiczenia, które jest najważniejsze, mimo iż przeprowadza się je właściwie na koniec. Służy ono osiągnięciu nadrzędnego celu szkolenia, dlatego jego znaczenie jest ogromne. Na etapie tym wykorzystuje się charakterystyczne techniki stosowane na szkoleniach, czyli tak zwane dramy – symulacje, narracje, odgrywanie scenek, a także zwykle dzieli się uczestników na grupy, co zapewnia efektywniejszą pracę oraz skraca dystans między uczestnikami. By można jednak było takie ćwiczenie wykonać, należy także sprecyzować cele operacyjne, co jest kolejnym punktem scenariusza szkolenia. Cele operacyjne to zdolności czy umiejętności, jakie grupa musi prezentować, by być w stanie przeprowadzić ćwiczenie. Są one zależne od jego charakteru i tematyki szkolenia. Zazwyczaj osiągnięcie tych parametrów wymaga wykonania dodatkowych ćwiczeń. Po każdym ćwiczeniu konieczne jest podsumowanie, w czasie którego słuchacze mówią, czego się dowiedzieli. Podsumowania trzeba dokonać też na koniec zajęć.