Kursy włoskiego Kraków Archer

Kursy włoskiego Kraków Archer

Czy opłaca się uczyć języka włoskiego?

Znajmość języków obcych

Biegłość języka angielskiego jest w obecnym czasie standardem, zatem, żeby podnieść swoje umiejętności oraz pozycję na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy na poziomie minimum średnio zaawansowanym. Co wybrać? Do obiegowych języków zalicza się: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski i włoski. Pracownik ze znajomością kilku języków jest bardziej skuteczny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a jednostką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej wartościowy dla pracodawcy.

Dlaczego warto zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie powszechne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej intensywny, dużo francuskich i włoskich firm otwiera w Polsce swoje filie i fabryki. Pomimo kryzysu gospodarka Włoch jest jedną z bardziej prestiżowych w Europie, a sami Włosi nieszczególnie znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język fachowy w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Co więcej język włoski jest językiem ”oficjalnym” w branżach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest problematyczna?

Język włoski jest niezmiernie prosty do nauczenia się, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych predyspozycji lingwistycznych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są nieskomplikowane. Jak również, wymowa jest łatwa – wystarczające jest opanowanie podstawowych reguł językowych i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Łatwość języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich opiera się na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych występuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi pragmatycznymi aspektami język włoski to język miłości i pasji, a Włochy są pięknym krajem, a zatem uczmy się włoskiego!