Czym musi cechować się scenariusz szkolenia?

Czym musi cechować się scenariusz szkolenia?

Scenariusz profesjonalnego szkolenia naprawdę różni się od innych skryptów. By kurs był efektywny, scenariusz powinien być elastyczny i umożliwić dostosowanie szkolenia do grupy. Aby to było możliwe, powinniśmy przeanalizować umiejętności kursantów i ich potrzeby. Będzie to naprawdę ważne, bo odpowiednio przygotowany scenariusz szkolenia jest podstawą pracy każdego coacha. Dobrze więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jak musi on wyglądać oraz o czym nie zapominać przy jego opracowaniu. Przydatnych będzie niewątpliwie kilka najważniejszych porad, które musi znać każdy, kto ma zamiar przeprowadzić szkolenie.

Jak stworzyć scenariusz szkolenia?

Kluczowym zadaniem scenariusza szkolenia będzie oczywiście określenie jego długości – pamiętajmy przy tym, iż szkolenie powinno być jak najdłuższe, bo krótsze kursy są nierzadko dla trenerów przyczyną sporych problemów. Następnym krokiem musi być określenie obszaru szkolenia – ten zaś powinien być dostosowany do jego długości. Dopiero wówczas możemy przygotować główne ćwiczenie kursu. W toku profesjonalnych szkoleń ćwiczenia wykonywane są dopiero wtedy, kiedy uczestnicy przyswoili już wszelkie potrzebne informacje – po nich następuje wszak ogólne podsumowanie.

W scenariuszu szkolenia określ cele

Scenariusz szkolenia powinien też dostarczyć wiadomości dotyczących tego, co należy przekazać ludziom biorącym w nim udział zanim rozpocznie się ćwiczenie główne. Tak zwane cele operacyjne to grupa cech wymaganych u osób biorących udział w kursie. Mogą być one różne w zależności od rodzaju szkolenia. Zwykle jest to właściwa atmosfera wśród kursantów oraz przyswojenie przez nich najważniejszych wiadomości. Cele operacyjne w czasie szkolenia muszą zostać wypracowane w minimalnym stopniu, zaś w razie dobrej współpracy – w optymalnym.