Klimamarket – sklep internetowy z centralami wentylacyjnymi

Klimamarket – sklep internetowy z centralami wentylacyjnymi

Centrala wentylacyjna to serce każdej tego typu instalacji. Ich wielkość jest zależna od przeznaczenia – od kompaktowych maszyn aż po spore centrale – te drugie zdolne są do użytku w wielometrowych obiektach, jednak pełnione przez nie funkcje zawsze są takie same.

Jak działa centrala wentylacyjna?

Centrala wentylacyjna jest stworzona do obróbki powietrza, które potem zostanie wprowadzone do wentylowanego obiektu. W jej wnętrzu medium jest chłodzone, nawilżane, odwilgacane lub podgrzewane – jest to uzależnione od oczekiwań ludzi korzystających z systemu.

Co potrafi centrala wentylacyjna?

Zimą centrala wentylacyjna zazwyczaj ogrzewa powietrze czerpane z dworu – tak, by ciepłota w środku obiektu oscylowała wokół 25 stopni Celsjusza. Latem zaś pożądane jest ochładzanie powietrza do oczekiwanej wartości.

Centrala wentylacyjna, a mokre powietrze

Dostępne są dwa sposoby obniżania zawartości wody w medium – poprzez skraplanie oraz zatrzymywanie wody w w wymiennikach z chłonnego surowca, woda zaś zostaje potem odprowadzona na zewnątrz systemu.

Zraszanie w centrali wentylacyjnej

Do nawilżania medium wykorzystuje się parę lub wilgotne wymienniki. W czasie takiej czynności w medium mogą rozwijać się drobnoustroje – dlatego zanim zostanie wtłoczone do obiektu musi być wysterylizowane lampami UV.