Nowoczesne systemy ochrony powietrza w Kronospanie

Nowoczesne systemy ochrony powietrza w Kronospanie

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy zamieszkują w Szczecinku i w jego okolicach. Już niebawem nowoczesna fabryka Kronospanu w Szczecinku wybuduje niezwykle efektywny i innowacyjny system ochrony powietrza. Dzięki wykorzystanym technikom, zanieczyszczenia, lotne związki organiczne oraz kurz, zostaną zredukowane aż o 90-98 procent.

Dbałość o powietrze w Kronospanie

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Aby dostosować swoje fabryki do unijnych wytycznych, Kronospan dopasuje własne mechanizmy produkcyjne pod kątem emisji przemysłowych oraz BAT, będącą obecnie najlepszą stosowaną techniką wywarzania płyt drewnopochodnych. Oprócz tych działań, Kronospan zainwestuje w UTWS – wyjątkowo nowoczesną instalację, która służy do oczyszczania gazów odlotowych. UTWS jest systemem urządzeń, celem których jest ochrona powietrza. Zadaniem UTWS jest nie tylko osuszenie zrębek, będących surowcem do produkcji płyt drewnopochodnych, ale także zapewnienie oczyszczania gazów odlotowych z pyłu. Dzięki UTWS gorące wyziewy nie mają kontaktu z wysuszonym drewnem, co pozwala zmniejszyć problem emitowanych do atmosfery związków.

Kronospan – nowe rozwiązania składowania trocin

Kronospan Mielec

Czynności Kronospanu przyczyniają się także do realizacji postulatów, które są wnoszone przez osoby zamieszkałe w Mielcu. Podjęte działania dążą do zabezpieczenia przechowywania wiórów, wybudowanie bariery dźwiękochłonnej i instalację tłumików hałasu.

Badania emisji pyłu w Kronospanie

Kronospan Szczecinek

W fabryce w Mielcu wykonano badania akustyczne, w wyniku których określono źródła hałasu na terenie spółki. Ponadto firma zewnętrzna przeprowadzi analizę emisji pyłu, związanej m. in. z przenoszeniem, przeładunkiem i składowaniem trocin, oraz opracuje strategię redukcji ich ilości.