Historia i rozwój Kronospanu

Historia i rozwój Kronospanu

Mała rodzinna firma Kronospan, założona w roku 1897 w austriackim mieście Lungötz, w okresie ponad 100 lat stała się największym na świecie wytwórcą płyt drewnopochodnych. Kronospan wytwarza blaty, panele ścienne, podokienniki, pokryte lakierem płyty pilśniowe, laminaty wysokociśnieniowe (HPL) i inne.

Kronospan – historia

Kronospan Szczecinek

W przeciągu 100 lat struktura własności przedsiębiorstwa pozwoliła na jego rozwój i przygotowanie do zmieniającego się otoczenia. Wraz z upadkiem Żelaznej Kurtyny w latach osiemdziesiątych, Kronospan dostrzegł nowe szanse na ekspansję na rynki południowo-wschodniej i wschodniej Europy.
Na polskim rynku Kronospan pojawił się po raz pierwszy już w 1989 r. w Szczecinku. To była dopiero piąta w kolejności lokalizacja światowego potentata. W chwili obecnej przedsiębiorstwo posiada swoje fabryki nie tylko w tym niewielkim miasteczku w północnej Polsce, ale również w wielu innych miastach, jak m. in. Poznań, Pustków i Mielec. W chwili obecnej Kronospan to jedno z dziesięciu czołowych przedsiębiorstw wytwórczych w Walii. Zatrudnia tam ponad sześciuset pracowników, z czego 90 % zatrudnionych rezyduje na obszarze 10 mil od miasta Chirk.
Łącznie Kronospan zapewnia zatrudnienie ponad 14 tys. pracowników w trzydziestu siedmiu punktach na wszystkich kontynentach. Coroczny dochód przedsiębiorstwa osiąga aż trzy miliardy Euro.

Kronospan – ochrona środowiska

Kronospan Mielec

Spółka zależna przedsiębiorstwa, Kronospan Forestry Ltd., zarządza przeszło tysiącem hektarów zrównoważonych obszarów leśnych w południowo-zachodniej Szkocji. Dotyczy to zarazem świeżo wyrosłych lasów, jak również plantacji w średnim wieku, dając gwarancję większej różnorodności przyrody. W roku 1999 przedsiębiorstwo przystąpiło do programu Forest Stewardship Council, gwarantującego realizację zrównoważonych praktyk. Kronospan współpracuje z działalnością Biznes we Wspólnocie Walii (BICW), którego celem jest rozwiązanie ważnych problemów społecznych na najmocniej zdegradowanych terenach miast i wsi w Walii. W roku 2013 Kronospan był jedną z pierwszych fundacji zarejestrowaną w walijskim Carbon Trust w nowatorskim projekcie zarządzania emisją dwutlenku węgla.

Kronospan w Polsce

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

W końcu roku 2015 Kronospan przystąpił do realizacji postulatów przedłożonych przez mieszkańców Szczecinka. Rozpoczęto prace polegające na zabezpieczeniu składowanych strużyn drewna, wzniesienia bariery pochłaniającej dźwięk na wysokości osiedla mieszkaniowego oraz umieszczenia absorberów hałasu i zapór wiatro- i dźwiękochłonnych. Prace, mające na celu obniżenie wskaźnika emisji hałasu, będą wykonywane etapami. Stosowanie barier chroniących przed wiatrem to jedna z bardziej skutecznych metod ograniczania emisji pyłu z erozji wietrznej zwałów. Bariery zmniejszają prędkość wiatru, a tym samym i pylenie.
Ponad to Kronospan zlecił niezależnej firmie wykonanie badań niezorganizowanej emisji pyłu, związanej m. in. z przechowywaniem, przenoszeniem i przeładunkiem strużyn drewnianych oraz przygotowanie planu jej minimalizacji. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, Kronospan na terenie fabryki przystąpi jednocześnie do innych dodatkowych działań, tj.: uporządkuje trasy transportowe i place, zainicjuje wyładunek trocin na krytych stanowiskach, zmagazynuje w pojemnikach, na przykrytych zwałach lub w osłoniętych składnicach strużyny drewniane i materiały oraz wdroży mechanizmy nawilżania mgłą wodną.