Drewno poużytkowe – Kronospan dba o recykling

Drewno poużytkowe – Kronospan dba o recykling

Kronospan Szczecinek

Co to jest recykling?

Recyklingiem nazywamy ponowne przetworzenie surowców z odzysku. To dzięki recyklingowi z połamanych stołów, foteli i krzeseł można wyprodukować panele podłogowe albo nowe sprzęty. Odzyskiwanie surowców wtórnych to świetna metoda na stworzenie nowegosprzętu z czegoś zniszczonego albo zepsutego.

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Kronospan dba o recykling drewna

W fabrykach Kronospanu drewno poużytkowe nie jest spalane. Stosuje się je do wykonania wysokiej jakości płyt drewnopochodnych. Dzięki takim zabiegom przetworzony surowiec można wielokrotnie wykorzystać do tworzenia kolejnych produktów, co tym samym ogranicza zużycie materiałów pierwotnych. Pozwala to chronić lasy, ograniczyć liczbę magazynowanych odpadów, jak również obniżyć wydatki na produkcję. Najnowsze metody recyklingu stwarzają miejsca zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo niskich kosztów, i umożliwiają wejście na niezdobyte rynki – również te zagraniczne.

Odzyskiwanie surowców wtórnych umożliwia też świadomy wybór konsumentom troszczącym się o otaczający nas świat i starającym się wybierać ekologiczne towary.

Zakłady Kronospanu w Szczecinku

Kronospan ekologicznie przetwarza odpady

Kronospan używa sprawdzonych i niezawodnych technologii, by przetwarzać pozostałości produkcji. Zdobyte przez Kronospan pozwolenia i certyfikaty dowodzą, że na obszarze zajmowanym przez zakłady szanowane są wszystkie wymagania środowiskowe.

Kronospan zdaje sobie sprawę z tego, że spalanie odpadów drewnianych to niegospodarność, w związku z tym od przeszło 10 lat produkuje z resztek drewnianych płyty wiórowe, a ich jakość jest porównywalna do płyt pozyskanych z drewna z lasu. Przedsiębiorstwo również dba o to, aby użyte pozostałości drewniane były pozbawione skażeń (konserwantów, chemikaliów itp.).

Kronospan Szczecinek

Kronospan i ochrona środowiska

Komisja Europejska od dawna wspomaga program “Zero odpadów dla Europy”, a Kronospan czynnie włącza się w tą akcję. Program skupia się na ponownym zastosowaniu wyeksploatowanych materiałów i na najwyższej jakości recyklingu, a tym samym na minimalizacji wykorzystania surowców pierwotnych.