Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

Więcej o bezpłatnym generatorze not księgowych na https://flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy prędzej lub później zawsze zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 lub 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać od razu, a może stosować jako jeden z kroków działań windykacyjnych?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez wymogu uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez lata dobrych relacji biznesowych. Przecież przyczyną poślizgu we wniesienia należności może być zwykłe przeoczenie bądź chwilowe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności, które wyposażone jest również w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: info@flobo.io