Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Metoda kasowa - poszerz swoją wiedzę!

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. W takim przypadku fiskus nie zważa na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość naszych właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone wielokrotnie dopominać się od kontrahenta zapłaty za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Gdy to zdarza się coraz częściej, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w konsekwencji dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta wpłaty. Z uwagi na przytoczony wcześniej limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, jednakże muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do dokładnego śledzenia otrzymywanych należności

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim biznesom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich śledzenia, aby nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Tymczasem już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie wpłat wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: info@flobo.io